شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 رتبه بندی عوامل موثربر اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی

شیوه های  اعتمادسازی

1-اعتمادمبتنی بر خصیصه های شخصی

2-اعتمادمبتنی بر فرایند

3-اعتماد نهادی

اعتمادمبتنی بر خصیصه ها ی شخصی از راه ویژگیهای شخصی مانند نژاد وجنسیت و پیشینه خانوادگی ایجاد می گردد.

اعتماد مبتنی بر فرایند به جای خصیصه های اسنادی از طریق مبادله های مکرر ایجاد می گردد و، بدین ترتیب، در گذر زمان ظهور می کند.

اعتماد نهادی از راه نهادهایی ایجاد می  گردد که به عنوان واقعیتهای اجتماعی پذیرفته شده اند، و پس بندرت زیر سؤال می طریقه (الوانی ،1380 :10)

 

2-1-5 براستی چطور می توان اعتماد به وجود آورد؟

سازمانها که به نحوه ایجاد ارتباطات همراه با اعتماد  پی برده اند به کارهای متداول معینی دست می زنند.

بعضی از این اعمال عبارتنداز:

 

 

1-رک و راست اقدام کردن:

رک و راست بودن به اعتماد و اطمینان منجر می گردد. پس، مردم را بی اطلاع نگذارید.

اطمینان بیابید که خط مشی هایی که بران اساس تصمیم گیری می کنند اشکار وصریح می باشد. دلیل تصمیم گیریها را تبیین دهید.در ارتباط با معضلات رودربایستی به خرج ندهید و اطلاعات مربوط را به گونه کامل رو کنید.

2-احساسات خود را بازگو کردن:

سازمانهایی که فقط وفقط ناقل حقایق مسلم باشند به همان اندازه خشک و سرد قلمداد می شوند. اگر احساسات خود را با دیگران درمیان بگذارید دیگران شما را آن گونه که واقعاً هستید ودر مقام یک بشر شمارا خواهند دید خواهند شناخت و برایتان تکریم بیشتری قایل خواهند گردید.

 

3-حقیقت را گفتن:

اگر صداقت جهت اعتماد اهمیت دارد پس شما را بایستی آدمی حقیقت گو بدانند. مردم معمولا دردانستن چیزی که حاضربه شنیدنش نبوده اند پیش از اطلاع یافتن ازانکه مدیرشان به انهادروغ گفته می باشد تسامح به خرج می دهند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف علمی مد نظر پژوهش عبارتند از:

1-شناسایی ورتبه بندی عوامل موثر براعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی

2-سنجش ارتباط بین امنیت سیستم بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

3-سنجش ارتباط بین  سهولت ادراکی  بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

4-سنجش ارتباط بین سودمندی ادراکی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

5-سنجش ارتباط بین آگاهی دهندگی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

6-سنجش ارتباط بین کاربرپسندی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  رتبه بندی عوامل موثربر اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی با فرمت ورد