رتبه بندی عوامل موثربر اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی

تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک، عمده‌ترین دستاورد بکارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) در زمینه‌های اقتصادی می باشد. بهره گیری از این فناوری موجب توسعه تجارت، تسهیل ارتباطات عوامل اقتصادی، فراهم کردن امکان فعالیت برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در زمان شده می باشد. فناوری ارتباطات و اطلاعات امکان افزایش قابلیت رقابت‌پذیری بنگاه‌ها را فراهم ساخته و همچنین به ایجاد مشاغل جدید منجر شده می باشد.
این واژه تعاریف مختلفی به تبیین زیر دارد:

تمام ابعاد مختلف وفرایند بازار راکه بتوان بااینترنت وتکنولوژی انجام داد ،تجارت الکترونیکی می گویند.باتعریف دقیقتر تجارت الکترونیک یعنی انجام معاملات از طریق شبکه ،یاخرید وفروش محصولات وخدمات از طریق فروشگاههای الکترونیکی.(Petersik –szeged ,2008,p5)

2-4-1)تعریف تجارت الکترونیک
برای تجارت الکترونیک به عنوان یکی از پدیده‌های بزرگ قرن 21 تعاریف مختلفی ارائه شده می باشد که مانند آنها می‌توان به این موارد تصریح نمود:

تمام ابعاد مختلف وفرآیند بازار را که بتوان با اینترنت وتکنولوژی انجام داد ،تجارت الکترونیکی می گویند.با تعریف دقیقتر تجارت الکترونیک یعنی انجام معاملات از طریق شبکه یا خرید وفروش محصولات از طریق فروشگاههای الکترونیکی.(petersik szerged ,2008,p5) .

تجارت الکترونیک را می توان هرگونه امورتجاری وبازرگانی به صورت برخط واز طریق شبکه ای الکترونیک اظهار نمود.این امور می تواند شامل عمده فروشی وخرده فروشی در کالای فیزیکی وغیر فیزیکی به مشتریان ودیگر موارد تجاری باشد.(seamus-ross ,2003,p16)

تجارت الکترونیکی را خریدوفروش از طریق شبکه اینترنت تعریف می کنند.ریپورت و جاورسکی نیز باتوجه به نقطه آغاز وپایان مبادله 4نوع گوناگون تجارت الکترونیکی که شامل مبادله شرکت با مشتری (B2C[1])،مبادله مشتری با شرکت ([2]C2B) ،مبادله شرکت با شرکت (B2B[3]) ومبادله مشتری با مشتری (C2C[4])می باشد رادر فضای سایبری شناسایی کرده اند

1- Business to Consumer

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- Consumer to Business

3- Business to Business

4- consumer to consumer

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف علمی مد نظر پژوهش عبارتند از:

1-شناسایی ورتبه بندی عوامل موثر براعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی

2-سنجش ارتباط بین امنیت سیستم بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

3-سنجش ارتباط بین  سهولت ادراکی  بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

4-سنجش ارتباط بین سودمندی ادراکی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

5-سنجش ارتباط بین آگاهی دهندگی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

6-سنجش ارتباط بین کاربرپسندی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  رتبه بندی عوامل موثربر اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی با فرمت ورد