رتبه بندی عوامل موثربر اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی

اینترنت :

منشا اینترنت اساسا دردوره جنگ سرداست،دوره ای که درخلال آن کشمکش هسته ای به عنوان ضروری ترین خطرات بالقوه جهانی در نظر گرفته گردید.اگرچه این خطر هیچگاه بطور جدی امنیت دولت امریکاراتهدید نکرد،اماباعث گردید تاتاریخ در بخش دفاع امریکا ،آژانسهای طرح تحقیقات پیشرفته آرپا شکل گیرد.تاسیس شرکت (آرپانت[1]) درسال 1969،به عنوان منشا پیدایش اینترنت شناخته شده می باشد.(صارمی،1388،ص 25)

در اواخر شال 1969 وباراه اندازی اولین شبکه رایانه ای آرپانت فعالیت خودراشروع نمود .دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس موسسه تحقیقاتی اسنفورد در پارک منلوی کالیفرنیا در سانتابارد بارا –ودانشگاه آتا فعالیت منفرد این مرکز چندان دوام نیاورد.در طی شانزده ماه وبه مقصود انتقال سبد های اطلاعاتی ،بیش از ده مرکز تا حدود 2000بهره گیر وحداقل دو مسیر ارتباطی در بین دومرکز ایجاد گردید.در اکتبر سال 1972 دراین گردهمایی بین المللی ارتباطات رایانه ای در واشنگتن ،نمایش عمومی آرپانت برگزار گردید.

دراین گردهمایی ارایه دهندگان طرحها از کشور های مختلفی زیرا انگلستان ،سوئد ،نروژ،ژاپن،فرانسه،کانادا وایالات متحده حضورداشتند.افراد حاضر در گردهمایی به راه اندازی شبکه در سایر نقاط دنیا تاکید داشتند واین تاکید به شکل گیری گروه کاری بین شبکه ای[2] منجر گردید که بحث به هم پیوستن در سطح جهانی را مطرح کردند.خیلی زود اولین ارتباطات جهانی نروژ وانگلستان مستقر گردید.

درگردهماییبرایتون در سال 1973 داده ها از طریق ماهواره به گون هیلی داونس در کرن وال واز آنجا از طریق کابل به دانشگاه لندن ارسال گردید.به طوری که نمایندگان می توانستند از آرپانت به گونه ای بهره گیری کنند که گویی خود در ایالت متحده حضورداشتند.پیدایش اینترنت صرفا از پس آمد کوشش علمی ونظامی نیست ،بلکه از نتایج فعالیتهای تجاری عمده به شمار می رود.(randoph – kluver ,2006,p35)

اینترنت بیش از یک بزرگراه اطلاعاتی می باشد، بزرگراه اطلاعاتی نمی تواند واژه اینترنت را توصیف نماید ؛اینترنت را بایستی مجموعه ای از بخشهای مختلف دانست وانرا بعنوان (سیستم اینترنت)در نظر گرفت.اینترنت مجموعه جهانی از شبکه ها  وسرویس دهندگان وکامپیوتر هاست که از مجموعه مشترکی از پروتکلهای ارتباطی برای آنها بهره گیری می گردد.پروتکلی که برای آرپانت بکار گرفته گردید [3]TCP/IP بود که در اینترنت امروزی نیز از آن بهره گیری می گردد.(jack goldsmith,2008,p21)

اینترنت زاده آرپانت (دی ارپا) می باشد که توسط Drap  (آژانس پروژه های تحقیقاتی پیشرفته سازمان دفاع آمریکا) ساخته  گردید،آرپانت طوری سازماندهی گردید که هر کامپیوتر به دو کامپیوتر دیگر متصل گردد و پیامهای ارسالی از یک نقطه شبکه به هر نقطه دیگر می توانستند از مسیر های مختلفی بهره گیری شوند

1Arpanet

2.Internet work working group

1- Transmission Control Protocol/Internet Protocol

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف علمی مد نظر پژوهش عبارتند از:

1-شناسایی ورتبه بندی عوامل موثر براعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی

2-سنجش ارتباط بین امنیت سیستم بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

3-سنجش ارتباط بین  سهولت ادراکی  بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-سنجش ارتباط بین سودمندی ادراکی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

5-سنجش ارتباط بین آگاهی دهندگی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

6-سنجش ارتباط بین کاربرپسندی بانکداری اینترنتی بااعتماد مشتریان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  رتبه بندی عوامل موثربر اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی با فرمت ورد